Společné družstvo s Dlouhou Lhotou  

Trenér: Šimonek Radim tel. 608 539 938 

Tréninky: každou středu a pátek odpoledne.